Mûködnek az elsõ
WebTerminálok


1998 decemberében a Soros Alapítvány C3 stábja októberi igéretéhez híven üzembe helyezte az elsõ ingyenes, nyilvános webterminálokat az alábbi helyszíneken:

  • Budagyöngye bevásárlóközpont
  • Déli Pályaudvar, pénztárcsarnok
  • Országos Széchényi Könyvtár, fõbejárat
  • I. Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálat

               A C3 WebTerminál olyan új eszköz, melynek segítségével nyilvános tereken, bárki számára hozzáférhetõvé válik a telekommunikáció ma ismert legsokrétûbb megjelenési formája, az internet. Reményeink szerint köztéri elhelyezése, egyszerû kezelése hozzásegít ahhoz, hogy a világháló lehetõségei hasonló könnyedséggel épüljenek be kulturális szokásaink közé, mint a telefon, rádió vagy televízió használata. Megjelenése az utcán bizonnyal felismerhetõvé teszi minden írni-olvasni tudó járókelõ számára a hálózati információ és kommunikáció elõnyeit, de legalábbis azt, hogy a digitális kultúra léte nem rejtély, a kezeléshez nincs szükség speciális szakértelemre, s hogy a hálózat gazdag és tartalmas esélyt nyújt az információszerzésre, a dialógusra. Az a beszélgetés, amit bárki folytathat az érintésre érzékeny, aktív képernyõ segítségével akár egy másik személlyel e-mail (elektronikus levél) írása és fogadása révén, akár más személyek munkája által létrejött és publikussá vált tartalmakkal, a világ bármely pontján legyenek is, bizonyára élményszerûvé teszi mindazt, ami a konkrét tapasztalat híján elképzelhetetlen, a kipróbálás után azonban nyilvánvaló, magától értetõdõ: hogy miért más és miért jó az internet-hálózat, hogy miért érdemes, miért fontos számításba venni létét hétköznapjainkban.
        A WebTerminál kifejlesztésével és üzemeltetésével a C3-nak az a célja, hogy bemutassa a hálózati kommunikáció sokrétûségét, személyes és nyilvános formáit, gyakorlati hasznát és a benne rejlõ lehetõségeket. A Webterminál egyszerre eszköz praktikus információk gyors megszerzésére, mint egy telefonszám, menetrend vagy mozimûsor, de éppígy valamely tévétársaság hálózati lapján lévõ programját is megkereshetõvé teszi. Alkalmas levélírásra és olvasásra, vagy lehet reklámhordozó, esetleg alkalmi mozgóképes mûsorok, hangfelvételek újszerû szolgáltatója. A hálózati tartalom keresésének is legfeljebb az álldogálásból adódó kényelmetlenség szab határt: a WebTerminálon elérhetõ mindaz, ami bármely hálózatra kapcsolt más eszközzel, csak épp nem biztos, hogy ez a legoptimálisabb használati mód. Épp ezért jelenik meg a WebTerminál új, a leggyakoribbnak vélt használati lehetõségeket felkínáló képernyõvel, segítve a funkcionális alkalmazást. A WebTerminál hálózati kapcsolatát a Matáv jóvoltából egy nagy sávszélességû úgynevezett ADSL vonal adja, mely állandó kapcsolatot és valós idejû mozgóképátvitelt is lehetõvé tesz.
Partnereink és a webterminálok prototípusainak helyet biztosító intézmények együttmûködését köszöni a

C3            Webterminál video  (RealPlayer/34 Kbps)

Webterminál video  (RealPlayer/46 Kbps)